Spotkanie z przedsiębiorcami - nowe możliwości współpracy

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rozwoju przedsiębiorstw we współpracy z różnymi podmiotami w perspektywie finansowej 2014-2020.

Termin spotkania:  29.10.2015 r.,  godz.12.00

Miejsce spotkania; Kolegium Techniczne PWSW w Przemyślu,

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

 

Program  spotkania:

12.00 - 12.20

Oferta współpracy Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” w zakresie: promocji międzynarodowej, szkoleń, projektów  rozwojowych itp. ze wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Renata Stefaniak -Prezes Zarządu

12.20 – 13.00

 

Współpraca w zakresie badań, szkoleń, studiów podyplomowych, zamawianych prac licencjackich i  inżynierskich   z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

 Prezentacja laboratoriów.

Prof. PWSW dr hab. inż.Krzysztof Knapik – Rektor PWSW

Dr Wioletta Tomaszewska - Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

13.00 -13.20

Nowa rodzaj  wynagradzanych  praktyk studenckich.

Przedstawiciel PWSW

13.20 – 13.40

Koncepcja Parku Naukowo - Technologicznego w Przemyślu

Przedstawiciel Urzędu Miasta Przemyśl

13.40 – 14.20

Możliwości pozyskiwania środków UE w najbliższym czasie. Oferta Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

14.20- 15.00

Dyskusja, planowanie współpracy

Moderator: Renata Stefaniak

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia osób uczestniczących w spotkaniu proszę przesłać do dnia 26.10.2015r

na adres biuro@perlagalicji.pl

Kontakt:

tel: +48 607 202 940