Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Wychodząc  naprzeciw potrzebom jakie niosą współczesne  wyzwania przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych adresowanych w szczególności do  pracowników administracji publicznej, przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.  Nasza oferta daje możliwość podniesienia kwalifikacji blisko i najtaniej, gwarantując jednocześnie jakość na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie kadry najlepszych wykładowców, praktyków z całej Polski oraz dużą ilość zajęć praktycznych w formie warsztatowej.

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
zapraszają na 

STUDIA PODYPLOMOWE 

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ - NOWOŚĆ !!!
program zgodny z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dostosowany do Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ -edycja12
program dostosowany do aktualnej perspektywy finansowej 2014 - 2020

DORADZTWO ZAWODOWE - edycja 4
patronat Narodowego Forum Doradztwa Kariery

ASYSTENT RODZINY - edycja 2

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

Pracownicy firm i instytucji posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kształcenia w Powiatowym Urzędzie Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia  oferta specjalna.

KURS: ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ
(realizujący w całości program Studiów Podyplomowych)

REKRUTACJA TRWA DO 31 marca 2017 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: 8 kwietnia 2017 r.

KONTAKT:

tel. , 501 245 913, 607 202 940
e- mail: podyplomowe@perlagalicji.pl

w Przemyślu Sekretariat Studiów Podyplomowych, ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110  w godz: 9.00 –13.00

w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, ul. Cerkiewna 3, pokój 4, w godz. 8.00-15.00

Informacja dodatkowa: