30 stycznia odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra

Zgromadzenie Członków KLASTRA zrealizowano w dniu 30 stycznia 2017 r zgodnie z planem:

 1. Sprawozdanie z działalności   w 2016 roku
 2. Sprawozdanie finansowe  z budżetu KLASTRA za 2016 rok
 3. Przedstawienie planu działań na 2017 rok
 4. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na 2017 rok
  w wysokości:
  Minimum  20  zł miesięcznie dla organizacji, instytucji oraz mikro i
  małych przedsiębiorstw, co stanowi rocznie 240 zł
  Minimum 200  zł miesięcznie dla średnich przedsiębiorstw i gmin
  wiejskich, co stanowi rocznie: 2400 zł
  minimum 500 zł  miesięcznie dla dużych przedsiębiorstw, i powiatu
  przemyskiego, co stanowi rocznie: 6000zł

 5. Prezentacja planu realizacji najbliższych imprez
 6. Planowanie udziału w Targach turystycznych 201
 7. Wnioski Członków KLASTRA
 8. Dyskusja i rocznicowy „toast"

Plan pracy KLASTRA na 2017 rok