Fundacja rozpoczęła proces tworzenia atrakcyjnej skonsolidowanej  oferty turystycznej Przemyśla z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań ICT.

Interesuja nas:

  • turystyka biznesowa
  • turystyka w mieście
  • turystyka kulturowa
  • turystyka rekreacyjna,
  • aktywna i specjalistyczna  turystyka przygraniczna i tranzytowa

Aktualnie budujemy katalog atrakcji oferowanych w mieście przez różne podmioty.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, osoby prywatne do zgłaszania swoich propozycji .

    Kategoria: