• Oferujemy realizację  każdego szkolenia, kursu  na zamówienie - prosimy tylko o informację o zapotrzebowaniu.

  • Proponujemy szkolenia otwarte organizowane w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby osób indywidualnych lub prawnych - odpłatne lub realizowane w ramach projektów.

  • Pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom  pozyskiwać środki na pokrycie kosztów szkoleń i kursów pracowników

Zapewniamy wysoką jakość edukacji, dzięki współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą i dostepie do bogato wyposażonych sal szkoleniowych i laboratoriów uczelni.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zapraszamy na szkolenia w listopadzie 2016 r

KURS: Neurodydaktyka w edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

więcej info

KURS:  Zarządzanie realizacją  projektu  finansowanego  z EFS

więcej info

Kategoria: 

Zapraszamy do udziału w Kursie doskonalącym adresowanym w szczególności do osób pracujących z dziećmi od przedszkola a także młodzieżą w wieku szkolnym - ostatnie miejsca!!

Kurs trwa 40 godzin -  rozpoczynamy 16 kwietnia 2016r!!

Więcej informacji:

Neurodydaktyka w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Neurodydaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

 

Kategoria: 

Przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WP w perspektywie 2014-2020.

Cel: podniesienie wiedzy i  umiejętności pozyskiwania środków UE na realizację  projektów finansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020  na Podkarpaciu

Adresaci: Osoby zainteresowane  przygotowaniem dobrego  projektu finansowanego z EFS, zgodnie z wymaganiami w aktualnej perspektywie finansowej oraz wypełnieniem wniosku w  generatorze obowiązującym na Podkarpaciu

Program

 

Kategoria: 

Jak skutecznie skorzystać z  funduszy  UE  dostępnych na rzecz kształcenia zawodowego -  informacje aktualne, praktyczne i niezbędne.

Cel: podniesienie wiedzy i  umiejętności pozyskiwania środków UE na realizację  projektów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego

Adresaci : Dyrektorzy szkół i placówek kształcenia  zawodowego każdego typu, osoby zainteresowane pozyskaniem środków zewnętrznych dla  szkoły oraz  przygotowaniem  dobrego, korzystnego dla szkoły i łatwego w realizacji  projektu.

Program

Kategoria: 

W związku ze zmianą przepisów prawnych organizacje pozarządowe muszą dokonać  wyboru jednej| z czterech  możliwych opcji rozliczania od  1 stycznia 2016r.

Wybór opcji jest zależny od parametrów osiągniętych w roku 2015. 

Czyli już dziś, przed zamknięciem roku 2015,   istnieje konieczność przygotowania organizacji do podjęcia najkorzystniejszego wyboru.  Aby tego dokonać trzeba poznać przepisy prawa, warunki wyboru poszczególnych możliwości oraz  konsekwencje wybranego rozwiązania. Oferujemy zatem wiedzę od eksperta !!

 

CEL SZKOLENIA:

Kategoria: 

Począwszy od 1 lipca 2015 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług. Oprócz wskazanych zmian w opodatkowaniu VAT przedstawione zostaną również przepisy znowelizowane od 1 stycznia 2016 r. Liczne przykłady zaprezentowane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania podatku od towarów i usług.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 

Kategoria: 

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY NORM ŻYWIENIA   DZIECI I MŁODZIEŻY  ZGODNIE  Z NOWELIZACJĄ USTAWY  O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z normami żywienia oraz z zaleceniami żywieniowymi. Nauka układania prawidłowych jadłospisów z zastosowaniem zdrowych dodatków do żywności i pożądanych metod obróbki cieplnej.

Kategoria: