REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZĘTA!!!

Informujemy, że Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” we współpracy
z Państwową Szkołą Wschodnioeuropejską rozpoczęła rekrutację na studia podyplomowe:

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ - NOWOŚĆ !!!

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ edycja 12

DORADZTWO ZAWODOWE - edycja 4

ASYSTENT RODZINY - edycja 2

Pracownicy firm i instytucji posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kształcenia w Powiatowym Urzędzie Pracy
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Więcej informacji w zakładce studia podyplomowe.