Przemyski Klaster Turystyczny

W dniu 7 stycznia odbyło się spotkanie inicjujące Podkarpacki Klaster Turystyczny, uczestniczyło w nim 36 osób reprezentujących różne podmioty branży turystycznej  i inne zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju atrakcyjności turystycznej Przemyśla i okolic.

Tak duże zainteresowanie jest dowodem świadomości potrzeby integracji i współpracy w branży, daje spore nadzieje na skuteczne działania.

Powołano grupę roboczą, która 12 stycznia rozpoczyna pracę nad regulaminem funkcjonowania Klastra.

Opracowane dokumenty zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym współpracą.

Uroczyste podpisanie Deklaracji przystąpienia do Przemyskiego Klastra Turystycznego nastąpi w dniu 21 stycznia 2016 roku. Wtedy też zostaną wybrane pierwsze władze Klastra i zatwierdzone zasady współpracy.

N a dzień 9 stycznia 2016 roku 31 podmiotów podpisało deklaracje intencyjne przystąpienia do Przemyskiego Klastra Turystycznego.

Możliwość przystąpienia do Klastra jest ciągle otwarta.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do wypełnienia deklaracji intencyjnej oraz  przesłania (skan) lub przyniesienia do biura Fundacji .

Prosimy  także o przesłanie informacji dotyczącej zainteresowania doskonaleniem kadr , co ułatwi  planowanie pozyskania środków  na szkolenia  w ramach działań Klastra.