Zapraszamy na szkolenie

Jak skutecznie skorzystać z  funduszy  UE  dostępnych na rzecz kształcenia zawodowego -  informacje aktualne, praktyczne i niezbędne.

Cel: podniesienie wiedzy i  umiejętności pozyskiwania środków UE na realizację  projektów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego

Adresaci : Dyrektorzy szkół i placówek kształcenia  zawodowego każdego typu, osoby zainteresowane pozyskaniem środków zewnętrznych dla  szkoły oraz  przygotowaniem  dobrego, korzystnego dla szkoły i łatwego w realizacji  projektu.

Program

  1. Aktualnie dostępne środki  na realizację projektów na rzecz szkół zawodowych (projekty na rozwój szkoły- RPO WP 9.4, praktyki zagraniczne, wymiany - Erasmus +, doskonalenie nauczycieli- KFS, inne możliwości).
  2. Diagnoza potrzeb szkoły  jako podstawowa dla projektów . Jak dobrze przygotować diagnozę  - plan  przygotowania i zakres dokumentu.
  3. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności  wydatków  w projektach finansowanych z EFS  w perspektywie 2014-2020 – nowe wymagania,  istotne kwestie, praktyczne rady dla dobrego konstruowania budżetu i łatwej realizacji projektu.
  4. Jak planować współpracę szkoły z otoczeniem społeczno –gospodarczych – katalog ofert i pomysłów
  5. Jak planować i realizować praktyki zawodowych w krajach UE- - dobre rady i wnioski z projektów realizowanych przez ZSUHiG w Przemyślu

Prowadzący;

Renata Stefaniak – ekspert ds. funduszy europejskich z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu , ocenianiu i wdrażaniu  projektów  finansowanych z różnych  funduszy UE.  Doświadczony i wysoko oceniany edukator.   Wykładowca kilku uczelni w zakresie Funduszy UE i zarządzania projektami. W perspektywie finansowej 2014-2020 prowadzi szkolenia dla instytucji  zarządzających, pośredniczących, punktów informacyjnych urzędów marszałkowskich i projektodawców.

 

Koszt szkolenia:  90 zł / osoba  (cena zawiera:  udział w szkoleniu, materiały, barek kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 płatny na konto bankowe:     58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
 lub w Sekretariacie Fundacji.

Wystawiamy rachunki/faktury, nie jesteśmy płatnikami VAT.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na podstawie  formularza zgłoszeniowego  przesłanego na adres Fundacji: biuro@perlagalicji.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność  przesłania zgłoszenia.

Termin szkolenia:  14 grudnia  2015r.  w godz. 10.00 – 15.00 

Miejsce:  Przemyśl,  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Książąt Lubomirskich 4 (I piętro)