Zapraszamy na szkolenie

VAT 2015 i 2016 - przewodnik po nadchodzących zmianach

Począwszy od 1 lipca 2015 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług. Oprócz wskazanych zmian w opodatkowaniu VAT przedstawione zostaną również przepisy znowelizowane od 1 stycznia 2016 r. Liczne przykłady zaprezentowane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania podatku od towarów i usług.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 

  1. Wyłączenie obowiązku korygowania VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  2. Wprowadzenie możliwości korzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych
    z dłużnikami.
  3. Objęcie nowych towarów procedurą odwrotnego obciążenia
  4. Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do podatników VAT czynnych.
  5. Nowe kategorie towarów objęte instytucją odpowiedzialności solidarnej i obowiązku miesięcznego rozliczania podatku.
  6. Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej. Wprowadzenie informacji podsumowujących w obrocie krajowym.
  7. Nowe przepisy w zakresie podatku VAT od 2016r. 

PROWADZĄCY:

Justyn Bartosiewicz

Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Miasta Katowice, w Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i  podatki, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej oraz organizacji pozarządowych i pomocy publicznej.

 

Koszt szkolenia: 240 zł / osoba (cena zawiera:  udział w szkoleniu, materiały, barek kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 płatny na konto bankowe: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001  lub w Sekretariacie Fundacji.

Wystawiamy rachunki/faktury, nie jesteśmy płatnikami VAT.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na podstawie  formularza zgłoszeniowego  przesłanego na adres Fundacji: biuro@perlagalicji.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność  przesłania zgłoszenia.

Termin szkolenia: 25 listopada 2015r.  w godz. 10.00 – 15.00      

Miejsce:  Przemyśl,  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,  ul. Tymona Terleckiego 2 (I piętro)

 

Kontakt:

tel. 607 202 940

email: biuro@perlagalicji.pl

>biuro@perlagalicji.pl