Zapraszamy na szkolenie

„ROZLICZANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  (PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ)  Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W PRAWIE”

 

W związku ze zmianą przepisów prawnych organizacje pozarządowe muszą dokonać  wyboru jednej| z czterech  możliwych opcji rozliczania od  1 stycznia 2016r.

Wybór opcji jest zależny od parametrów osiągniętych w roku 2015. 

Czyli już dziś, przed zamknięciem roku 2015,   istnieje konieczność przygotowania organizacji do podjęcia najkorzystniejszego wyboru.  Aby tego dokonać trzeba poznać przepisy prawa, warunki wyboru poszczególnych możliwości oraz  konsekwencje wybranego rozwiązania. Oferujemy zatem wiedzę od eksperta !!

 

CEL SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o rachunkowości, dotyczących rozliczania organizacji pozarządowych (podmiotów ekonomi społecznej)  wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016r oraz przygotowanie organizacji do wdrożenia wybranej opcji rozliczania.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1.Specyfika działalności organizacji pozarządowych w świetle przepisów o rachunkowości.

2.Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w ujęciu rachunkowymi podatkowym.

3.Zakres dopuszczalnych uproszczeń w zakresie ustawy o rachunkowości.

4.Charakterystyka jednostek mikro, małych i dużych w ujęciu rachunkowym.

5.Zakres dopuszczalnych uproszczeń w zakresie ustawy o rachunkowości.

6.Możliwości odstąpienia od stosowania ustawy o rachunkowości.

7.Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów.

8.Zmiany w częściach składowych sprawozdania finansowego.

 

PROWADZĄCY:

Justyna  Bartosiewicz

Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Miasta Katowice, w Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i  podatki, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce rachunkowej
 i podatkowej oraz organizacji pozarządowych i pomocy publicznej.

 

Koszt szkolenia: 240 zł / osoba (cena zawiera:  udział w szkoleniu, materiały, barek kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 płatny na konto bankowe: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001  lub w Sekretariacie Fundacji.

Wystawiamy rachunki/faktury, nie jesteśmy płatnikami VAT.

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na podstawie  formularza zgłoszeniowego  przesłanego na adres Fundacji: biuro@perlagalicji.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność  przesłania zgłoszenia.

Termin szkolenia: 6 listopada 2015r.  w godz. 10.00 – 15.00      

Miejsce:  Przemyśl,  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,  ul. Tymona Terleckiego 2 (I piętro)

 

Kontakt:

 

tel. 607 202 940

email: biuro@perlagalicji.pl