ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„PRAKTYCZNE ASPEKTY NORM ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZGODNIE  Z NOWELIZACJĄ USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA” 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z normami żywienia oraz z zaleceniami żywieniowymi. Nauka układania prawidłowych jadłospisów z zastosowaniem zdrowych dodatków do żywności
i pożądanych metod obróbki cieplnej

                                                                       WIĘCEJ INFORMACJI