ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

zapraszają na     

              STUDIA PODYPLOMOWE 

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ -  NOWOŚĆ !!!

 program zgodny z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dostosowany do Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ - edycja 12

program dostosowany do aktualnej perspektywy finansowej 2014 - 2020

DORADZTWO ZAWODOWE - edycja 4

patronat Narodowego Forum Doradztwa Kariery

ASYSTENT RODINY - edycja 2

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

Dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia  oferta specjalna:

                     KURS 

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ

(realizujący w całości program Studiów Podyplomowych)

 REKRUTACJA TRWA DO 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć:  3 października 2015 r.

KONTAKT:

tel. 501 245 913             e- mail: podyplomowe@perlagalicji.pl

w Przemyślu Sekretariat Studiów Podyplomowych, ul. T. Terleckiego 2,  pokój 110  w godz: 9.00 –13.00

w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, ul. Cerkiewna 3,
pokój 4, w godz. 8.00-15.00

Informacja dodatkowa:

Pracownicy firm i instytucji w wieku 45 + posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kształcenia w Powiatowym Urzędzie Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego