Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę z wizytą w Przemyślu!

W dniu 18.09.2014 roku w Instytucie Socjologii zostało zorganizowane spotkanie organizacji pozarządowych.

Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę Piotr Bajda, który odpowiada za promocję informacji z zakresu pozyskiwania środków z wyszehradzkich programów grantowych i stypendialnych. Na spotkaniu można było zaznajomić się ze sposobami działania Funduszu oraz metodami zdobywania środków. Jednym z organizatorów tego spotkania była Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest organizacją międzynarodową na rzecz współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Inicjuje i czuwa nad ścisłą współpracą tych krajów, poprzez wspieranie wspólnych projektów. Fundusz wspiera współpracę kulturalną, edukacyjną, naukową, ekologiczną, wymiany młodzieży, transgraniczną, turystyczną, sportową, medialną i społeczną.

Strona Funduszu: http://visegradfund.org/