Rekrutacja do udziału w projekcie KOMPAS

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie oraz DANMAR COMPUTERS we współpracy z partnerem zagranicznym YouNet z siedzibą w Bolonii we Włoszech rozpoczyna realizację projektu  „KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET”.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji "Perła Galicji", w dniu 10 marca (czwartek) o godzinie 10.00

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo podkarpackie, należących do grupy NEET, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają status osoby niepracującej (bezrobotnej lub biernej zawodowo),

2) nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3) nie szkolą się (min. w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu),

4) są w przedziale wiekowym 18-35 lat,

5) znają język angielski lub język włoski w stopniu komunikatywnym,

6) znają obsługę komputera i posiadają predyspozycje do pracy w branży informatycznej (tylko grupa informatyczna).

Projekt zakłada aktywizację 48 osób (po 24 osoby w ramach 2 edycji)w 2 specjalizacjach: informatycznej i turystycznej (po 24 osoby w każdej).

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

  1. PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO MOBILNOŚCI, m.in.:

Opracowanie IPD, grupowe spotkania aktywizacyjno-doradczo-integracyjne, przygotowanie z języka angielskiego 90 godz. i języka włoskiego 30 godz., przygotowanie kulturowe, przygotowanie psychologiczne oraz kursy wg potrzeb (branże IT i Turystyczna).

  1. POBYT UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZA GRANICĄ:

60-dniowy pobyt za granicą wraz ze stażem w firmach mających siedzibę w Bolonii we Włoszech działających w branżach: Technologii Informacyjnych (IT) oraz Turystycznej. Wszystkie koszty związane z udziałem w stażu zapewniono w ramach Projektu.

  1. WSPARCIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO POWROCIE DO KRAJU:

Indywidualne spotkania doradczo - aktywizująco – podsumowujące, szkolenie aktywizujące, indywidulane wsparcie psychologiczne, kurs z języka angielskiego, 3-m-ne płatne staże zawodowe w firmach informatycznych lub turystycznych dla każdego UP.

więcej informacji:   www.podkarpackikompas.pl

Galeria zdjęć: