Kontakt

Biuro Fundacji :

ul. Książąt Lubomirskich 4,   I piętro  (do września 2015r  ulica T. Terleckiego)

(Budynek Kolegium Wschodnie  PWSW)

email: fundacja@perlagalicji.pl

Telefon : 607202940